Facebook Twitter Gplus YouTube RSS
magnify
Home Werkwijze

Werkwijze

GMPro staat voor Gert Meinardi Projecten. Gert Meinardi staat voor projecten die volgens afspraak worden uitgevoerd en daarnaast ook in een goede werksfeer voor en met u worden gerealiseerd.
GMPro staat voor een pro-actieve werkwijze, een goede voorbereiding, een gedegen productie en tijdige oplevering. Mocht er een onvoorziene omstandigheid optreden dan wordt dit direct gecommuniceerd en wordt u adequaat op de hoogte gebracht. Hieronder vindt u de stappen van de ‘workflow’ waarbij de stappen kort na elkaar genomen kunnen worden.

1 Contact
Tijdens het eerste contact worden de mogelijkheden met u besproken. Dit kan telefonisch maar ook in een persoonlijk gesprek.
Wat is het doel van de video, aan wie wilt u de video laten zien en waar wilt u de video tonen.
Heeft u al een concept voor ogen. Welke middelen (budget) of mensen (communicatie) heeft uzelf beschikbaar?

2 Prijsopgave
Naar aanleiding van het eerste contact maakt GMPro een overzichtelijke prijsopgave met daarin de volgende elementen:
a Globale beschrijving van de film: (script wordt gemaakt tijdens de voorbereiding)
Duur van de film, inhoud van de film, wat gaan we zien, wat gaan we horen, toepassing en afspeelformaat, het aantal gewenste locaties voor opname.

b Honorarium:
Hierin worden de uren of dagen aangegeven voor  voorbereiding (pre-productie), opname, montage en verdere aanpassingen (postproductie)
GMPro streeft naar opname met een klein team, in veel gevallen is dit Gert Meinardi als zelfregiserende cameraman met soms een geluidsman. Uiteraard is dat afhankelijk van de projectgrootte.
Prijs voor honorarium: uren of dagen worden opgeteld en vermenigvuldigd met uurtarief of dagtarief.  GMPro hanteert een uurtarief van 50,- Euro (ex. BTW) per uur per cameraman (met minimum van 2 uur) en per editor en een dagtarief van 400 Euro (ex. BTW) per dag (dag bestaat uit maximaal 10 uur incl. reistijd). Deze tarieven zijn inclusief basisset opname en montage.

c Apparatuur en Materiaal:
Basisset opname bestaat uit 1 JVC ProHD schoudercamera, cameralamp, statief, externe microfoon met Sennheizer draadloze audioset.
Afhankelijk van het project wordt aangeven welke andere apparatuur nodig is. Bijvoorbeeld meer camera’s, extra licht, autocue of greenscreen.
Prijs voor materiaal: basisset  inclusief, van andere apparatuur of materiaal worden hier de kosten vermeld.

d Transport: tijdens opnamedagen naar locatie en aflevering
Prijs voor transport: 0,28 Euro/km (ex. BTW)

e Overige kosten:
Mochten er voor een bepaalde productie nog andere kosten zijn dan worden die hier vermeld. Dit kan het geval zijn indien u bijzondere wensen voor de muziek of voice-over heeft, er acteurs in de film spelen, kosten voor rechten zijn en of er bijvoorbeeld vergunningen nodig zijn.

f Door de klant te voorzien:
Hierbij wordt vermeld wat GMPro van de opdrachtgever verwacht bijvoorbeeld toestemming om op de bedrijfslocatie te filmen, afspraken maken met te interviewen personen en soms leveren opdrachtgevers zelf een interviewer.

g Tijdsplanning:
GMPro wordt vaak benaderd voor opdrachten die op korte termijn gerealiseerd moeten worden, vandaar dat dan alvast een mogelijke tijdsplanning wordt toegevoegd. Het gaat om voorbereiding, opnamedagen en opleverdatum.

3 Voorbereiding
Nadat u akkoord bent met de prijsopgave gaat GMPro de opname voorbereiden. Het script wordt gemaakt en met u afgestemd en de nadere planning van de opnamedagen wordt bepaald.

4 Opname
Tijdens de opnamedagen zal GMPro zo effectief mogelijk werken. Veelal met een zelfregiserende cameraman, maar indien nodig met meerdere. Meestal vraagt GMPro een vertegenwoordiger van uw organisatie de opnames bij te wonen om efficiënt te communiceren.

5 Montage
De montage maakt de film. Het opgenomen beeld en geluid worden in het juiste verband gebracht en tot op het juiste ‘frame’ gesneden. Logo’s en titelteksten worden toegevoegd en indien van toepassing voice-over of muziek. Na de montage wordt u een proefversie toegezonden voor een ‘viewing’. Naar aanleiding hiervan kunnen nog wensen of aanpassingen worden doorgegeven voor de definitieve versie.

6 Oplevering
Na de ‘viewing’ van de proefversie worden de laatste wensen verwerkt in de definitieve versie. De video is klaar  en zal volgens het afgesproken formaat aan u worden geleverd.